Return to previous page

पाण्याच्या मोटारी पावसाळ्यातच जास्त का जळतात किंवा खराब होतात ?